۱۳۹۹ شنبه ۹ فروردين
خدمات
نظرسنجی
پیوندهای مرتبط
آمار بازدید
بازدید امروز : 7
بازدید دیروز : 12
بازدید کـــل : 15379
اوقات شرعی

اخبار و اطلاعیه ها
۱۷دی ۱۳۹۸ ساعت ۱:۳۰ PM
۱۶دی ۱۳۹۸ ساعت ۲:۰۰ PM
۱۳دی ۱۳۹۸ ساعت ۷:۵۵ PM
۲۷آبان ۱۳۹۸ ساعت ۸:۱۸ AM
۱۸آبان ۱۳۹۸ ساعت ۹:۲۸ AM
۲۸مهر ۱۳۹۸ ساعت ۷:۰۹ AM
۹شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۴ PM
۱۶مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۹ AM
۱۱فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۸ AM
۲۸اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱:۱۳ PM
۲۵اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۷:۴۶ AM
۱۳اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲:۰۷ PM
۲۳دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۲ PM
۱۰دی ۱۳۹۷ ساعت ۸:۵۲ AM
۸دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۸ PM
۶دی ۱۳۹۷ ساعت ۸:۳۱ AM
۴دی ۱۳۹۷ ساعت ۸:۳۲ AM
۴دی ۱۳۹۷ ساعت ۸:۲۰ AM
۱۷آذر ۱۳۹۷ ساعت ۹:۳۲ AM
۲۶آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۵ PM
۲۰آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۴ PM
۲۰آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۷ PM
۲۰آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۵ AM
۱۷مهر ۱۳۹۷ ساعت ۹:۱۱ AM
۲۷شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۸ AM
۱۹شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۸:۴۱ AM
۵شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۰ PM
۲۲مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۷:۳۱ AM
۱۴تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۶ AM
۶تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱:۳۲ PM
۲۱خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱:۴۳ PM
۲خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۵۳ PM
۲خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۵ PM
۲۲اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۸:۴۷ AM
۴اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۲ AM
۹فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۹:۰۰ AM
۲۴بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۵ AM
۲۴بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۲ AM
۴بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱:۳۰ PM
۱۸دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۰ AM
۱۴دی ۱۳۹۶ ساعت ۸:۵۲ AM
۱۰دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۱ AM
۱۰دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۴ AM
۶دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۸ AM
۶دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۴ AM
۶دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۷ AM
۲۱آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۸ PM
۲۳آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱:۲۹ PM
۲۳آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱:۲۴ PM
۲۴مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۸:۴۷ AM
۲۴مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۸:۴۷ AM
۲۷تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۱ AM
۲۶تیر ۱۳۹۶ ساعت ۷:۵۵ AM
۸تیر ۱۳۹۶ ساعت ۸:۴۷ PM
۷تیر ۱۳۹۶ ساعت ۸:۱۵ AM
۶اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱:۵۸ PM
۳۱فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۹:۴۶ AM
۱۱اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۴ AM
۱۱اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۶ AM
۱اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۸:۳۳ PM
۲۶بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۱ AM
۱۰بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۸:۵۶ AM
۵بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۷:۵۹ PM
۳۰دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۱ PM
۲۲دی ۱۳۹۵ ساعت ۹:۰۸ PM
۲۰دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۲ AM
۱۶دی ۱۳۹۵ ساعت ۶:۵۱ PM
۹دی ۱۳۹۵ ساعت ۸:۱۱ AM
۸دی ۱۳۹۵ ساعت ۱:۱۵ PM
۷دی ۱۳۹۵ ساعت ۸:۳۴ AM
۷دی ۱۳۹۵ ساعت ۸:۲۵ AM
۷دی ۱۳۹۵ ساعت ۸:۰۱ AM
۵دی ۱۳۹۵ ساعت ۱:۴۱ PM
۵دی ۱۳۹۵ ساعت ۱:۳۱ PM
۵دی ۱۳۹۵ ساعت ۱:۲۵ PM
۴دی ۱۳۹۵ ساعت ۹:۳۹ PM
۲۲آذر ۱۳۹۵ ساعت ۸:۱۳ AM
۲۲آذر ۱۳۹۵ ساعت ۸:۱۰ AM
۱۶آبان ۱۳۹۵ ساعت ۲:۰۵ PM
۱۶آبان ۱۳۹۵ ساعت ۲:۰۲ PM
۱۶آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱:۵۵ PM
۱۵مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۲ PM
۱۱مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۳ PM
۷مهر ۱۳۹۵ ساعت ۹:۱۷ AM
۵مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۴ AM
۳۱شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۰ AM
۲۵شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۹:۰۲ AM
۲۴شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۷:۵۶ AM
۲۴مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱:۲۸ PM
۲۴مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱:۱۱ PM
۱۲تیر ۱۳۹۵ ساعت ۶:۵۱ PM
۱۲تیر ۱۳۹۵ ساعت ۶:۴۶ PM
۱۲تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱:۱۸ PM
۹تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱:۰۷ PM
۲تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱:۰۶ PM
۲تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۷ PM
۱۹خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۸:۳۴ AM
۱۷خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۸:۳۵ AM
۶خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۸ AM
۶خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۵ AM
۲۱اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۵ AM
۱۱فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۴ PM
۱۵بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۳۵ PM
۲۷دی ۱۳۹۴ ساعت ۲:۰۰ PM
۲۷دی ۱۳۹۴ ساعت ۹:۰۳ AM
۸دی ۱۳۹۴ ساعت ۲:۵۷ PM
۸دی ۱۳۹۴ ساعت ۲:۵۱ PM
۸دی ۱۳۹۴ ساعت ۲:۴۷ PM
۶دی ۱۳۹۴ ساعت ۸:۳۸ AM
۶دی ۱۳۹۴ ساعت ۸:۳۱ AM
۲۸آبان ۱۳۹۴ ساعت ۸:۲۲ AM
۲۹مهر ۱۳۹۴ ساعت ۹:۴۱ AM
۳۰شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۴ AM
۳۰شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۰ AM
۳۰شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۲۷ AM
۱۷شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۲:۰۵ PM
۱۶شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۸:۱۰ AM
۹شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱:۰۳ PM
کارمند نمونه
۸مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۲۲ AM
بازدید معاون سیاسی فرمانداری از اداره ثبت احوال بندرانزلی
۴خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۳۱ AM
تجلیل از همکاران جانباز و ایثارگر
۲۹اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۱۲ AM
بازدید مدیر کل محترم
۱۰دی ۱۳۹۳ ساعت ۸:۵۶ AM
دیدار فرماندار محترم شهرستان از اداره
۱۰دی ۱۳۹۳ ساعت ۸:۵۵ AM
حضور در مدرسه و توزیع بسته های فرهنگی
۱۰دی ۱۳۹۳ ساعت ۸:۵۱ AM
تجدید میثاق با شهدا
۱۰دی ۱۳۹۳ ساعت ۸:۴۸ AM
اهدای خون
۱۰دی ۱۳۹۳ ساعت ۸:۴۵ AM
دیدار با خانواده های معظم شهدا
۷دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۱۷ AM
« دیدار باامام جمعه محترم شهرستان»
۲۳آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۵ AM
شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی
۹آذر ۱۳۹۳ ساعت ۹:۰۳ AM
بازدید مدیر کل محترم
۱۴آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۲۲ PM
نظام وظیفه
۳آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۸ AM
« بازدید هیات بازرسی از اداره »
۲۸مهر ۱۳۹۳ ساعت ۹:۰۵ AM
« دیدار بخشدار محترم مرکزی بندرانزلی »
۲۴مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۹ AM
«برگزاری جلسه تخصصی کمیته بررسی مسائل نظارت آرشیو»
۴شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱:۰۲ PM
جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی
۳۰مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۲ AM
بازدید مشاور محترم ایثارگران سازمان ثبت احوال
۲۵تیر ۱۳۹۳ ساعت ۸:۲۷ AM
۱۴تیر ۱۳۹۳ ساعت ۸:۲۵ AM
۱۰تیر ۱۳۹۳ ساعت ۸:۴۲ AM
۱۹خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۸:۴۷ AM
جلسه شورای عمومی اجتماعی و فرهنگی
۱۹خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۸:۴۴ AM
ارزیابی فرمانداری از ادارات
۵خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۵ AM
تبيين سياست ها و راهبرد هاي اجرايي سازمان در سال جاري در ثبت احوال گيلان
۱۲خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱:۰۴ PM
۲۲اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۲۶ AM
جلسه مقابله با جعل اسناد دولتی
۱۷اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۹:۴۹ AM
بازدید مدیرکل ثبت احوال استان گیلان از ثبت احوال بندرانزلی
۴اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۲۱ PM
۱۷فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۹:۴۱ AM
معارفه آقای حسن زاد در فرمانداری بندرانزلی
۱۷فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۹:۳۷ AM
معرفی مسئول جدید اداره بندرانزلی
۱۷فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۹:۱۷ AM
تولد اولین نوزاد بندرانزلی
۲۶بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱:۲۷ PM
مراسم تجلیل از آقای روحانی فر
۲۲دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۱۶ AM
همایش رییس اداره ثبت احوال بندرانزلی با روسای شوراهای اسلامی بندرانزلی
۹دی ۱۳۹۲ ساعت ۸:۳۱ AM
نماز جمعه و هفته ثبت احوال
۹دی ۱۳۹۲ ساعت ۸:۲۱ AM
جلسه شورای هماهنگی وقایع حیاتی
۹دی ۱۳۹۲ ساعت ۸:۱۶ AM
دیدار با خانواده شهدا در هفته ثبت احوال
۱۸مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۲۱ AM
اطلاعیه
۱۸مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۴۷ AM
دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت به موقع وقایع حیاتی
۲۰شهریور ۱۳۹۲ ساعت ۸:۴۸ AM
دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران
۱۶تیر ۱۳۹۲ ساعت ۹:۰۸ AM
برگزاری همایش روز جهانی جمعیت در ثبت احوال
۹تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۱۴ AM
جلسه گردهمایی
۵تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۴۳ AM
روحانی فر رئیس اداره ثبت احوال بندرانزلی اظهار داشت:
۳۰خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۱۰ PM
برگزاری شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان بندرانزلی در مورخه 29/03/1392 در فرمانداری بندرانزلی
۲۴خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۰۲ AM
اطلاعيه انتخاباتي اداره ثبت احوال بندرانزلي
۱۰فروردین ۱۳۹۲ ساعت ۸:۲۳ AM
۱۰اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۵۹ AM
بازدید مدیر کل محترم حقوقی سازمان از اداره ثبت احوال بندرانزلی
۸اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۰۷ AM
تصاویری از زیباسازی و پاکسازی محوطه اداره در راستای استقبال از بهار
۸اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۸:۳۲ AM
دیدار با خانواده شهدا
۲اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۳۷ PM
برگزاری سومین جلسه شورای هماهنگی ثبت به موقع وقایع حیاتی شهرستان بندرانزلی
جستجو در سایت
 
پیوندهای تصویری
آب و هوا
Copyright © 2020 nocrgilan.ir Inc. All rights reserved
[ ورود مدیریت ]   Powered By : Mahyanet.com