۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ آبان
.............کارت هوشمند ملی ، کلید ورود به دولت الکترونیک............ ... شهروند گرامی به منظور اخذ گواهی فوت عزیز از دست رفته در مهلت قانونی 10 روز از تاریخ فوت به نزدیکترین اداره ثبت احوال محل سکونت مراجعه نمایید ........ شهروند گرامی مهلت اعلام ثبت ولادت 15 روز از تاریخ تولد فرزند میباشد که با مراجعه به نزدیکترین اداره ثبت احوال محل سکونت نسبت به دریافت شناسنامه عزیز دلبندتان اقدام نمایید ......
خدمات
نظرسنجی
پیوندهای مرتبط
آمار بازدید
بازدید امروز : 2
بازدید دیروز : 3
بازدید کـــل : 7257
اوقات شرعی

اخبار و اطلاعیه ها
۲۰آبان ۱۳۹۷ ساعت ۹:۵۰ AM
۱۴آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۵۳ PM
سکته مغزی بیشترین علت مرگ ومیر در رحیم آباد
۷آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۸ AM
۱۸مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۹ PM
۱۲مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۶ AM
کاهش آمار ازدواج به دلیل تقارن با ایام محرم
۷مهر ۱۳۹۷ ساعت ۹:۴۱ AM
کهولت سن بیشترین عامل مرگ ومیر در رحیم آباد
۵مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۵ AM
ثبت یک مورد دوقلوزایی در رحیم آباد
۲۵شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۶ AM
سه برابری تعداد ازدواج روستایی نسبت به شهری
۱۷شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۸ AM
سکته مغزی بیشترین عامل مرگ ومیر در رحیم آباد
۱۲شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۰ AM
۱۴مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۹:۱۶ AM
افزایش 39 درصدی ثبت ازدواج در رحیم آباد
۱۱مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۹:۳۲ AM
ثبت 4 مورد فوت در اثر رانش زمین در رحیم آباد
۹مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۰ AM
افزایش 13 درصدی ثبت ولادت در رحیم آباد
۱۲تیر ۱۳۹۷ ساعت ۸:۵۵ AM
۹تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۵۰ PM
بیماریهای قلبی بیشترین عامل مرگ و میر در رحیم آباد
۶تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۵ PM
۲۳خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۹ PM
۲۰خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۹:۵۱ AM
کاهش 33 درصدی ثبت فوت در رحیم آباد
۷خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۲ AM
ثبت یک مورد دوقلوزائی در رحیم آباد
۹اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱:۱۷ PM
افزایش 42درصدی ثبت ولادت
۲۰فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۴۲ AM
۱۶فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۸:۴۹ AM
۱۴فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۸:۵۸ AM
۱۶اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۲ AM
ولادت ، فوت ، ازدواج و طلاق بهمن 1396
۲۵بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۹:۴۳ AM
۲۳بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۹ PM
کاهش 19درصدی ثبت فوت در رحیم آباد
۱۴بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۹:۰۲ AM
مهدی و فاطمه دارای بیشترین فراوانی نام
۲۷دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۲ AM
کهولت سن بیشترین عامل مرگ ومیر در رحیم آباد
۱۴دی ۱۳۹۶ ساعت ۹:۴۹ AM
افزایش 13 درصدی ثبت ولادت
۱۲آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۴ AM
کاهش 48درصدی ثبت فوت
۸آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۴ AM
افزایش 18 درصدی آمار ثبت ولادت
۱۳آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱:۱۳ PM
بیماریهای قلبی عروقی بیشترین عامل مرگ ومیر دررحیم آباد
۸آبان ۱۳۹۶ ساعت ۹:۱۹ AM
۲۲مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۹ AM
افزایش 141 درصدی ازدواج و کاهش 33 درصدی طلاق
۱۶مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۷ AM
کاهش 187 درصدی آمار وفات
۱۱مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۵ PM
۵مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۴ PM
۱۲شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۲ AM
۹شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۶ AM
بیماری های قلبی بیشترین علت مرگ و میر
۵شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۶ PM
افزایش 48 درصدی ثبت ولادت در رحیم آباد
۱۶مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۹:۴۴ AM
افزایش 244 درصدی آمار ازدواج
۱۱مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۷ AM
کاهش 50درصدی ثبت فوت در رحیم آباد
۷مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱:۱۱ PM
۲۸تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۰ AM
فراخوان کارت هوشمند ملی
۱۸تیر ۱۳۹۶ ساعت ۹:۵۹ AM
۱۴تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۲ AM
۱۱تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۷ AM
کهولت سن وبیماریهای قلبی بیشترین عامل مرگ ومیر
۷تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۱ AM
۱۷خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۱ AM
۹خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۴ PM
سرطان بیشترین علت مرگ و میر
۶خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۴ PM
افزایش 63 درصدی ثبت ولادت در یک ماهه اردیبهشت سال 1396
۱۶اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۵ AM
افزایش 86 درصدی ثبت ازدواج
۹اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۹:۲۰ AM
۶اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۰ AM
۲۴فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۲ AM
۲۱فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۸:۳۹ AM
۱۷فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۹:۲۵ AM
۱۴فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۴ AM
کهولت سن و بیماری قلبی بیشترین عامل مرگ و میر در اسفند
۹فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۸:۳۶ AM
۱۷اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۸ AM
۱۴اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۵ AM
۷اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۸:۵۷ AM
۱۹بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱:۰۴ PM
۱۷بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۷ AM
۱۰بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۱ AM
۴بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۹:۴۸ AM
افزایش7درصدی ثبت ولادت در رحیم آباد
۲۹دی ۱۳۹۵ ساعت ۱:۴۶ PM
۱۹دی ۱۳۹۵ ساعت ۲:۰۶ PM
۱۶دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۴ AM
۱۲دی ۱۳۹۵ ساعت ۱:۰۹ PM
۱۴آذر ۱۳۹۵ ساعت ۸:۳۱ AM
۹آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۹ PM
کاهش 17.6 درصدی وفات
۶آذر ۱۳۹۵ ساعت ۸:۴۱ AM
۱۹آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۶ AM
۱۳آبان ۱۳۹۵ ساعت ۹:۵۹ AM
کاهش 22.7 درصدی آمار وفات
۱۱آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۷ PM
ولادت مهر95
۲۸مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۳ AM
افزایش 14 درصدی ثبت ازدواج در ماه شهریور 1395
۱۱مهر ۱۳۹۵ ساعت ۹:۲۲ AM
آماروفات یکماهه شهریور
۴مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۵ AM
آمار ولادت در یک ماهه شهریور 1395
۱۶شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۸ AM
کهولت سن بیشترین عامل مرگ و میر
۱۴شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۹:۴۶ AM
افزایش 28 درصدی ثبت ازدواج
۱۱شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۸:۵۳ AM
آمار وفات یک ماهه مرداد
۷شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱:۳۲ PM
رشد 61.9 درصدی آمار ولادت
۵مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۹:۳۶ AM
انتصاب رئیس سازمان ثبت احوال کشور
۸تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۱ AM
آمار فراوانی نام در سه ماهه اول سال 95
۵تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۴ AM
آمار سه ماهه فروردین ، اردیبهشت و خرداد 95 اداره ثبت احوال رحیم آباد
۱۹شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۲ AM
الزام به ثبت ولادت و فوت در مهلت قانونی
جستجو در سایت
 
پیوندهای تصویری
سامانه ها
آب و هوا
Copyright © 2018 nocrgilan.ir Inc. All rights reserved
[ ورود مدیریت ]   Powered By : Mahyanet.com